Brononderzoek is noodzakelijk

Als u een bedrijf hebt, zoals een sporthal of hotel, of u geeft leiding aan een instelling zoals een verpleeghuis, dan is het belangrijk om regelmatig brononderzoek uit te laten voeren. Hierbij wordt het water gecontroleerd op eventueel aanwezige bacteriën. Waarom is dit nu van belang? Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, kunnen er bacteriën in de waterleidingen gaan zitten, vooral als het water even niet gestroomd heeft. Dit kan er onder meer toe leiden dat u last krijgt van de legionella bacterie. Door met regelmaat een brononderzoek uit te voeren of uit te laten voeren, zorgt u ervoor dat een besmetting met deze bacterie zo snel mogelijk aangetoond wordt en dat er zo snel mogelijk maatregelen genomen kunnen worden. Iedereen zal wel weten dat legionella ernstige ziekte kan veroorzaken, vooral bij mensen die al een wat slechtere weerstand hebben. Bij sommige mensen blijft het beperkt tot griepachtige klachten, anderen krijgen last van een longontsteking. In de ernstigste gevallen kan het voor patiënten zelfs de dood tot gevolg hebben. Het spreekt voor zich dat u als verantwoordelijke absoluut wilt voorkomen dat een dergelijke besmetting in uw gebouw kan plaatsvinden. Daarom kiest u voor een regelmatig brononderzoek en laat u een extra onderzoek uitvoeren op het moment dat u aan de waterkwaliteit twijfelt.

Brononderzoek doen

Hoe vaak moet u nu een brononderzoek doen? In de meeste gevallen is het noodzakelijk om een periodieke halfjaarlijkse controle te doen. Er worden dan monsters van het water genomen en deze worden geanalyseerd. Natuurlijk is het ook mogelijk om vaker een onderzoek uit te voeren, soms is dat verstandig om te doen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een sporthal die een paar weken gesloten is geweest vanwege de zomervakantie. Voordat er weer mensen komen sporten en de douches weer gebruikt gaan worden, is het raadzaam om door middel van brononderzoek te controleren of het water nog legionellavrij is. In stilstaand water hebben bacteriën immers de beste mogelijkheden om zich te vermenigvuldigen en voor problemen te gaan zorgen. Door periodiek onderzoek en door een extra onderzoek op het moment dat u eventuele problemen verwacht, kunt u voorkomen dat er mensen besmet raken en ziek worden doordat zij bijvoorbeeld een douche genomen hebben in uw gebouw. Hiermee voorkomt u veel ellende voor uw bezoekers en uzelf. Door gedegen brononderzoek houdt u de situatie onder controle.

Holland Building Maintenance kan u helpen

Een brononderzoek kunt u zelf uitvoeren, maar u kunt dit ook door een gespecialiseerd bedrijf laten doen. Een van de beste bedrijven op dit gebied is Holland Building Maintenance. U kunt bij hen terecht voor:

  • het laten uitvoeren van onderzoek
  • het opstellen van beheerplannen
  • het reinigen van het water

Het voordeel is dat dit bedrijf alles in een keer voor u kan regelen. Als eerste kunnen zij het beheerplan voor u opstellen, waarin wordt opgenomen hoe vaak er brononderzoek zou moeten worden gedaan. Er kan dan ook worden opgenomen of zij dit voor u uitvoeren of dat u dit zelf doet. Worden er afwijkingen geconstateerd, dan kunnen zij door middel van analyses en verschillende oplossingen er voor zorgen dat de hoeveelheid bacteriën weer tot geaccepteerde hoogtes teruggebracht wordt, zodat niemand ziek wordt van uw watervoorziening. En dat is natuurlijk waar het u allemaal om te doen is, ervoor zorgen dat iedereen veilig van uw water gebruik kan maken en voorkomen dat iemand hier ziek van wordt. Zorg er daarom zeker voor dat u het zekere voor het onzekere neemt, dat u regelmatig goed onderzoek naar de waterkwaliteit laat uitvoeren en brononderzoek laat doen als dit nodig is.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn