Lean consulting

Ieder bedrijf heeft te maken met processen, logistiek en organisatie. Binnen bedrijven moet er worden gezorgd voor een zo efficiënt mogelijke werkwijze, maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. In de praktijk zien we dat veel bedrijven blijven hangen in oude patronen en bepaalde ontwikkelingen niet doormaken waardoor ze minder efficiënt werken dan mogelijk zou zijn. De flexibiliteit van bedrijven en werknemers om veranderingen in de processen tot stand te brengen is van groot belang als je als onderneming wilt blijven groeien. Immers, stilstand is achteruitgang. Lean consulting kan je organisatie helpen om meer grip te krijgen op de processen en sneller te werken. Wil jij graag zorgen voor minimale verspilling, dan is lean consulting van Q-Consult Progress Partners wellicht de beste keuze voor jou. Met lean consulting doe je een beroep als organisatie op een team van zeer kundige en ervaren coaches die je kunnen helpen om jouw organisatie weer op de rit te krijgen of beter te laten functioneren. Dat hoeft helemaal geen pijnlijke operatie te zijn, in tegendeel. Het opspeuren van knelpunten met lean consulting binnen jouw organisatie is een proces dat al gauw tot een soepele werkflow zal leiden en dat leidt weer tot een beter werkklimaat. Met Lean consulting zul je er op termijn voor zorgen dat je minder kosten maakt en dat alle processen sneller verlopen binnen de organisatie. Lean consulting leidt, met andere woorden, tot succes. 

Lean consulting op maat

Ieder bedrijf is anders en vraagt dan ook om een andere aanpak. Lean consulting zal jouw bedrijf benaderen en een plan ontwikkelen dat helemaal is toegespitst op de processen die binnen het bedrijf lopen. Lean consulting zal vervolgens analyseren welke tools en technieken er kunnen worden ingezet om de processen beter te laten verlopen binnen de organisatie. Belangrijk om te weten is dat wanneer je lean consulting inschakelt, je kiest voor consulting waarbij de mens, de werknemer altijd centraal staat. Dat komt omdat bij het doorvoeren van nieuwe bedrijfsvoering of veranderingen, de mens, de medewerker degene is die deze veranderingen moet ondergaan. Verandering en het succesvol implementeren van een nieuwe werkwijze valt of staat bij de werknemer. Veranderingen invoeren is geen kunst, maar een verandering duurzaam tot stand brengen, dat is iets wat om zorg en aandacht vraagt, aandacht voor de mensen die deze verandering mogelijk kunnen maken. Wanneer je een verandering wilt doorvoeren dan zal er allereerst met de betrokken mensen moeten worden gesproken die deze veranderingen zullen doorvoeren. Het is belangrijk bij lean consulting dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de doelen en het nut van die doelen. Met de juiste mentaliteit zullen de betrokkenen beter meewerken en samenwerken. Waarom en waarvoor werken we? Als die vragen en vooral de antwoorden op die vragen voor iedereen duidelijk zijn, dan kun je flinke stappen maken en kunnen veranderingen snel worden doorgevoerd. Hoewel veel medewerkers aanvankelijk wat huiverig kunnen zijn voor verandering, zullen zij al heel snel het nut zien van de veranderingen en lean consulting kan zorgen dat deze implementatie soepel verloopt. 

Duidelijkheid

Streven naar verandering en zorgen voor de juiste begeleiding is belangrijk. Wanneer je aan de slag gaat met verandermanagement moet er altijd worden gezorgd dat er helder wordt gecommuniceerd. Met andere woorden. Alle te nemen stappen moeten helder zijn voor alle betrokkenen. Veranderingen zijn spannend, maar leiden op den duur tot een betere werkflow en dat is waar we allemaal voor willen gaan. Jouw bedrijf is het waard. Ga naar qcpp.nl voor meer informatie over verandermanagement, Scrum, training, coaching en nog veel meer. We helpen je graag verder. Kijkt u ook eens op de site van qcpp.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn