Maak gebruik van opstellingen om de knelpunten in je leven te ontdekken

Op het moment dat je beseft dat je geen individu bent dat volledig los van alles en iedereen in de wereld bestaat, dan ben je al een heel eind op weg om jezelf te leren kennen. Je wordt geboren en op dat moment word je meteen in een wereld geworpen waarin reeds allerlei structuren aanwezig zijn. De meest belangrijk structuur op dat moment is natuurlijk de familiestructuur. Deze mag je dan ook nooit onderschatten en het is verstandig om ook later in je leven te beseffen dat de persoon wie je bent afhankelijk is van die familiestructuur. Je hebt natuurlijk een bepaalde aanleg voor een persoonlijkheid. Je kunt bijvoorbeeld van nature introvert of extravert zijn. Dit is slechts één karaktertrek en je hebt uiteraard vele andere. Het punt is dat deze karaktertrekken nooit in isolement ontwikkelen. Je hebt altijd mensen om je heen en die hebben invloed op hoe je jezelf ontwikkelt. Maar de familiestructuur heeft ook invloed op hoe je jezelf ziet en de structuur kan leiden tot bepaalde onzekerheden en knelpunten waar je later in je leven last van kunt hebben. Het probleem is vaak dat deze knelpunten niet zichtbaar zijn voor je bewustzijn. Je bent er immers zo aan gewend dat je niet beter weet en toch kunnen dit soort zaken een impact hebben op de manier waarop je je leven leidt. Ook als je al lang niet meer een rol vervult binnen de originele familie, dan nog heeft je geschiedenis in je originele familie een blijvende invloed op je leven. Mocht je dus bepaalde knelpunten ervaren, dan kun je van opstellingen gebruik maken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor familieopstellingen. Tijdens deze opstellingen wordt er gezocht naar de knelpunten en er wordt gekeken of die zijn terug te voeren op de interacties die je hebt (gehad) binnen de familie.

Opstellingen met of zonder representanten

Als je kiest voor de opstellingen van Spiritueel Adviesbureau Yinas, dan kun je kiezen voor één op één opstellingen, maar je kunt ook kiezen voor opstellingen met representanten of inbrengers. Allereerst wordt er gekeken wie er verantwoordelijk kunnen zijn voor jouw problemen. Dit is overigens geen kwestie van het aanwijzen van een schuldige. Het zijn vooral mensen die een rol spelen in de manier waarop jij je hebt ontwikkeld. Het is in die zin nooit een schuldvraag, maar meer een kwestie van interactie. Zodra je namelijk vertrekt vanuit een schuldperspectief, dan is de verleiding groot om alle verantwoordelijkheid bij iemand anders neer te leggen. Hiermee voorkom je dat je ook naar jezelf kijkt. Het is juist belangrijk dat je tijdens de opstellingen inzicht krijgt in hoe jezelf functioneert binnen een bepaalde context met bepaalde mensen. Vervolgens kun je voor jezelf immers makkelijker ontdekken waar het misgaat en wat je ook bij jezelf moet veranderen om er beter mee om te gaan. Dit kan zoals gezegd één op één. In dat geval worden er schelpjes gebruikt. Dit heet ook wel een tafelopstelling. Maar er kan ook gekozen worden voor opstellingen met representanten. Deze mensen vervullen de rol van verschillende spelers die van invloed kunnen zijn op jouw problematiek. Via deze opstellingen is het vervolgens mogelijk om bepaalde patronen zichtbaar te maken. Via die patronen kan de leider van de opstellingen ook makkelijker de knelpunten lokaliseren.

Ontdek de spirituele wereld via yinas.nl

De wereld om ons heen is slechts één facet van de wereld zoals die werkelijk is. Door open te staan voor spiritualiteit kun je meer leren over het aardse leven en het leven daarbuiten. Via yinas.nl kun je bijvoorbeeld alvast meer lezen over:

  • I Tjing
  • Healing
  • Medium
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn