Preventie van klachten

In veel bedrijven wordt weinig aandacht besteedt aan preventie van lichamelijke klachten. Dit is om verschillende redenen een slechte zaak. In de eerste plaats is het natuurlijk voor de werknemer zelf vervelend als er geen aandacht is voor preventie. Hij of zij kan dan te maken krijgen met vervelende lichamelijke klachten, die het leven danig kunnen verpesten. Niet alleen kan het er voor zorgen dat iemand tijdelijk of voor een langere periode niet meer in staat is om te werken, het kan er ook voor zorgen dat de betreffende persoon bijvoorbeeld niet meer in staat is om de favoriete sport of andere vrijetijdsbesteding uit te voeren. Op persoonlijk vlak is het dus erg vervelend. Houden de klachten lang aan en is er eigenlijk geen mogelijkheid meer om terug te keren in dezelfde baan, dan zal men ook nog eens op zoek moeten naar ander werk en zich om laten scholen. Ook voor de werkgever is preventie dus van belang. U wilt immers niet dat uw werknemers met gezondheidsklachten bij huis komen te zitten. Niet alleen omdat dit voor hen erg vervelend is, maar ook omdat u dit financieel veel kost. U zult immers het loon een tijd door moeten betalen. Goede preventie mag dan wat geld kosten, het levert u ook heel veel op. Namelijk, gezonde medewerkers die tevreden zijn in hun baan en die niet met regelmaat met gezondheidsklachten bij huis zitten. Uiteraard zit u er ook helemaal niet op te wachten dat iemand van uw personeel afgekeurd wordt voor het huidige werk. Dat betekent immers dat u een gewaardeerd personeelslid verliest en op zoek moet gaan naar een nieuwe werknemer. Dit kost veel tijd en geld, er moet immers een sollicitatieprocedure gestart worden en u moet tijd steken in het inwerken van een nieuw persoon. Preventie is dus voor werknemers en werkgevers van groot belang.

In welke beroepen is preventie belangrijk?

Bij het voorkomen van lichamelijke klachten door het werk wordt eigenlijk vooral gedacht aan klachten die ontstaan door zware lichamelijke arbeid. Natuurlijk is preventie voor dergelijke sectoren zeker van groot belang. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan de bouw. Hierin moeten er vaak zware objecten getild worden, is men de hele dag in beweging en hierdoor treedt er vaak slijtage op. Denk bijvoorbeeld aan de knieën en ruggen van stratenleggers. Maar preventie is niet alleen in dergelijke sectoren van belang. Ook iemand die gedurende een werkdag veel tilt kan hier baat bij hebben, ook al gaat het steeds om lichte dingen die getild worden. Heeft de betreffende persoon namelijk een verkeerde tilhouding, dan heeft dit zeker een nadelig effect op onder meer de rug. Preventie van klachten zou ook veel meer een belangrijke pijler moeten zijn bij kantoren. Mensen zijn immers niet gemaakt om de hele dag stil te zitten en achter een computer te werken. Hoewel men weet dat dit het risico geeft op het ontwikkelen van bijvoorbeeld RSI, wordt hier in de praktijk toch nog te weinig aandacht aan geschonken. Door middel van preventie kan RSI echter heel goed voorkomen worden, dit is een klacht die echt niet voor hoeft te komen. Hetzelfde geldt voor rugklachten, nekklachten en hoofdpijn die veel mensen met een zittend beroep ervaren. Is de houding van de rug niet goed, zijn tafel, stoel en computer niet goed op elkaar afgesteld, dan kan dit leiden tot pijn in de rug, tot een stijve nek, maar ook tot hoofdpijn. Dit zijn ook zaken die het werken nagenoeg onmogelijk maken en het is dus zeker van belang voor personeel en voor het bedrijf om dit te voorkomen. Door in te zetten op preventie, wordt er gezorgd voor gezonde medewerkers. Voor alle betrokkenen is dus natuurlijk prettig.

Preventieprogramma’s van STEP

Wordt er binnen uw bedrijf geen aandacht besteedt aan preventie en zou u hier graag verandering in aan willen brengen? Dan kunnen de preventieprogramma’s van STEP uitkomst bieden. Zij hebben met hun programma’s veel successen geboekt en kunnen klinkende resultaten overleggen. Bedrijven waar zij aan de slag zijn gegaan met preventie, scoren maar liefst dertig procent lager op ziekteverzuim. Natuurlijk kunt u het ziekteverzuim nauwelijks verder terugdringen, aangezien een deel ervan bestaat uit klachten die niet door het werk veroorzaakt worden, zoals griep. Maar stelt u zich eens voor hoe fantastisch het voor uw onderneming zou zijn als u door goede preventie dertig procent minder ziekteverzuim zou hebben! Bij STEP bieden ze speciale programma’s voor:

  • het voorkomen van RSI
  • het voorkomen van rugklachten
  • betere tiltechnieken
  • rugscholing en rugtraining

Zij hebben dus altijd wel een programma dat past bij de sector waarin uw bedrijf zich bevindt. In hun programma’s gaan de medewerkers van STEP in op verschillende aspecten. In de eerste plaats wordt er gekeken naar het juiste gebruik van de werkplek. Bijvoorbeeld in het geval van computerwerk, staan de stoel op de juiste hoogte en heeft de medewerker een goede zithouding? Daarnaast wordt er in het preventie programma ook aandacht geschonken aan de juiste bewegingspatronen. Hoe kan zittend werk bijvoorbeeld het best afgewisseld worden met beweging of wat is de juiste manier om een zware doos van de grond op te tillen? Bewustwording van deze zaken leidt vaak al tot enorme verbeteringen op de werkvloer. Ziet u als bedrijf ook meer in het voorkomen dan in het genezen van klachten? Wilt u meer inzetten op preventie? Dan kunnen de preventieprogramma’s van STEP zeker goed van pas komen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn