Waarom uw ontslag aanvechten?

Verweij-juristen - Ontslag aanvechtenWaarom zou u uw ontslag aanvechten? Wat zijn daarvoor precies de redenen? Daarop zullen we in het vervolg van deze paragraaf nader ingaan. Daarna komen we te spreken over hoe het ontslag aanvechten in zijn werk gaat. Als u ineens bent ontslagen, valt uw werk weg. Dat brengt automatisch met zich dat u geen inkomsten meer heeft. Misschien heeft u genoeg geld het nog een tijdje uit te zingen, maar op den duur zult u in de financiële problemen terechtkomen. Het komt ook voor dat u bij uw vertrek nog wel een bepaalde vergoeding mee krijgt. Daarmee is niet gezegd dat het ontslag aanvechten voor u zinloos is. We zien vaak genoeg dat dergelijke afspraken over vergoedingen worden gemaakt onder omstandigheden die niet door de beugel kunnen. Bekende voorbeelden zijn gevallen waarin de werknemer wordt opgedragen te tekenen voor hij zijn doosje met spullen van werk mee mag nemen. Dat is ongeoorloofd en het recht biedt tegen zulke situaties dan ook bescherming. In dit geval komt dat erop neer dat afspraken onder zodanige voorwendselen gemaakt zijn aan te tasten. Het is daarom goed altijd in kaart te brengen of uw ontslag aanvechten zin heeft. In de regel zal dit zonder meer het geval zijn. Maar in een paar situaties, zoals wanneer er een riante vergoeding is toegekend, heeft het niet altijd zijn te gaan procederen. Meestal is het ontslag aanvechten echter het enige wat u wilt. U kunt bij de pakken naar gaan zitten en hopen op ander werk, maar beter is het tot het uiterste te gaan. Wat ook vaak genoeg voorkomt, is dat een ontslag wordt teruggedraaid. De rechter beveelt dat en de werkgever heeft zich eraan te houden. Het is dus zaak altijd door te gaan en uw ontslag aanvechten niet tot morgen te laten wachten.

Hoe uw ontslag aanvechten?

Nu we vast hebben gesteld dat het bijna altijd zinvol is over te gaan op het ontslag aanvechten, rijst de vraag hoe dat dan het beste kan. Want wat u moet precies doen en zijn er mensen die u daarbij kunnen helpen? Het antwoord op het laatste deel van deze vraag over uw ontslag aanvechten is een volmondig ‘ja’. De advocaten van Verweij juristen helpen u namelijk maar wat graag. Ze zijn gespecialiseerd in het zo scher mogelijk ontslag aanvechten. Misschien wilt u weten of de gronden voor uw vertrek wel terecht zijn. Voorts is voor te stellen dat u toch tot een schikking wilt komen met uw werkgever. Het kan immers maar zo zijn dat u intussen al een andere baan gevonden heeft. In dat geval is het terugdraaien van uw ontslag redelijk zinloos. Beter is het dan te koersen op een mooie vergoeding die u na uw mogelijk jarenlange dienstverband mee krijgt. Wij helpen u er graag bij. Wat maakt ons nou de goede mensen om ook u te helpen bij het ontslag aanvechten? Puntsgewijs opgesomd komt het antwoord op de pas gestelde vraag neer op het volgende:

  • kennis van de relevante jurisprudentie
  • scherp oog voor detail
  • lage tarieven

Nu zal elk van de hiervoor genoemde punten nader toe worden gelicht. Ten eerste de kennis van de jurisprudentie. Bij het ontslag aanvechten is de kans groot dat er al zaken zijn die in uw voordeel, maar ook in uw nadeel werken. Wij brengen deze zaken grondig in kaart en maken op basis daarvan een analyse en zo nodig een pleidooi voor uw kant van het geschil. Daarbij verliezen we, ten tweede, nooit de feiten uit het oog. Onze juristen hebben een erg scherp oog voor detail en dat kan in de praktijk het verschil uitmaken tussen een zaak winnen en eentje verliezen. Tot slot hanteren wij erg lage tarieven, waarover in de nu volgende paragraaf meer.

Kies voor scherpe tarieven

Uw ontslag aanvechten is al vervelend genoeg, of beter gezegd: het is al vervelend genoeg dat u uw ontslag aanvechten moet. Liever had u immers naar alle waarschijnlijkheid gehad dat u helemaal niet de laan uit was gestuurd. Maar dat dat toch is gebeurd, betekent niet dat er niks meer aan te doen is. Daarom is het zaak om samen met Verweij Juristen alles op alles te zetten voor het ontslag aanvechten. Het mooie van onze service is dat deze tot een van de meest voordelige van het land behoort. Bij ons bent u geen honderden euro’s kwijt voor een relatief eenvoudige zaak. Hoe komt dat dan? Wij weten onze eigen kosten behoorlijk te drukken. Dat brengt automatisch met zich dat ook de rekening voor u een stuk lager uit zal vallen. Waar het kan, verlenen we ons juridisch advies via de telefoon en de e-mail. Ook dan kunnen we immers vaak prima uw ontslag aanvechten. We beperken afspraken op ons kantoor daarnaast tot het noodzakelijke. Bij ons geen ontvangst in een veel te grote foyer, maar een zakelijke bespreking op het kantoor van een van onze medewerkers. En weet u wat het mooie is? Een eerste gesprek, waarin we bijvoorbeeld in kaart brengen in hoeverre we het ontslag aanvechten moeten, is altijd helemaal gratis. U krijgt hiervoor niet achteraf de rekening gepresenteerd, anders dan bij veel van onze collega-advocaten. Maar dat is niet het enige. Het eerste gesprek is ook nog eens geheel vrijblijvend. Besluit u hierna dat u niets ziet in de samenwerking, misschien wel omdat u helemaal niet uw ontslag aanvechten wilt, dan zijn we even goede vrienden.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn